At stoppe med antidepressiv medicin

Efter en depression er det normalt, at man skal fortsætte på antidepressiv medicin i et halvt til et helt år efter raskmelding. Nogle skal fortsætte i flere år og igen er der nogle, der skal fortsætte på deres medicin resten af deres liv. Det er ofte, hvis de har haft flere depressioner eller er ældre. […]